Nyheter

Regler gällande julbord och julgåvor

20 december 2021

I december passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge dem en julgåva eller bjuda dem på julbord.

Julbord:
Ett grundläggande krav för att en kostnad ska anses som representation är att det finns ett omedelbart samband med verksamheten. Julbord kan anses som en representationsmåltid om den äger rum i samband med affärsförhandlingar eller är en del av en personalfest. Representation är numera aldrig avdragsgillt. Däremot får avdrag för moms göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Det gäller all mat och dryck vid både extern och intern representation. Antingen medges momsavdrag med den faktiska momsen (på ett underlag om max 300 kronor) eller, om det ingår alkohol i måltiden, med en schablon om 46 kronor. Julbord för anställda kan anses som en personalfest och avdrag för personalfester medges för högst två fester per år. Förutom avdraget för måltiden kan företag medges ett avdrag för moms på kringkostnader – t ex underhållning eller liknande - om belopp på 180 kronor per person. Momsavdrag kan därför göras med maximalt 45 kronor för kringkostnader. Notera att det aldrig går att göra ett högre momsavdrag än vad som debiterats på fakturan.

Julgåvor:
Julgåvor till anställda är endast skattefria om gåvans värde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 100 kronor. Överstiger julgåvans värde 500 kronor inklusive moms blir gåvan skattepliktig från första kronan vilket innebär att avdrag får inte göras. Den anställde ska även beskattas för gåvan såsom en förmån och sociala avgifter tillkommer för arbetsgivaren.

I likhet med föregående år, med anledning av coronapandemin, gäller under 2021 en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till maximalt 2 000 kronor per anställd. Beloppet kan kombineras med ordinarie julgåva för 500 kronor Om arbetsgivaren inte har använt någon del av beloppet tidigare under året, innebär det att det är möjligt att ge anställda en skattefri julgåva till ett värde av 2 500 kronor. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 500 kronor.

Julgåvor till kunder är endast avdragsgilla om det rör sig som enklare gåvor av mindre värde som har direkt anknytning till företagets verksamhet. För att en julgåva ska vara avdragsgill måste gåvan sakna personliga karaktär. Gåvor av dessa slag är därför ofta försedda med företagets namn. I Skatteverkets allmänna råd anges det att avdrag för reklamgåva såsom julgåvor kan göras med högst 300 kronor inklusive moms.

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

10 juni 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, alltså t ex julgåvor får lämnas utöver ovanstående gåvovärde.

Tillväxtverket – ansökan om korttidspermittering

10 juni 2021

Vill du söka stöd för korttidspermittering?

Sista dag för ansökan om korttidsstöd för perioden februari – juni 2021 är 30/6. Gå in på tillvaxtverket.se och läs mer eller hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

Omställningsstöd

10 juni 2021

Vill du söka omställningsstöd?

Senaste dag för ansökan för perioden mars – april 2021 är 30/6. Har du funderingar kring omställningsstöd, hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

Regler kring julgåvor

23 november 2020

Det börjar bli dags för julgåvor, här kommer lite info om vad som gäller.

  • Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (Speciella regler i år, se nedan)


  • Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva.


  • Du som har enskild firma kan däremot inte göra avdrag för egna personalfester.


  • Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv.


  • Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.


  • Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor.
    Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.


  • Det går att kombinera båda gåvorna ovan om man inte redan utnyttjat den tillfälliga skattefriheten för gåvor upp till 1000 kr.

Omsättningsstöd för enskild firma

22 november 2020

Du som har enskild firma kan söka ett särskilt omsättningsstöd. Beslut finns om att man kan söka för perioden mars–april, maj och juni–juli.

Stödet ger ersättning med 75% av förlorad omsättning och skall ansökas för resp period separat. Max stöd för alla tre perioder är 120 000 kr. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Omställningsstödet förlängs 3 mån

20 november 2020

Omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader.

Det tidigare stödet gällde mars–april. Nu är beslutet fattat att stödet ska förlängas med perioden maj som en ansökan och juni–juli blir en ansökan. Stödet måste sökas senast 30 november för dessa perioder. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Covid-19: Bekymmersamma tider

3 april 2020

Det är en synnerligen omtumlande tid vi lever i och på något sätt, nu eller i framtiden, kommer vi alla att bli drabbade av det som sker.

verksamt.se kan du hitta mycket information i samlad form. Se vidare under rubrikerna ”tips och råd” och ”aktuellt”.

Vi står också givetvis till tjänst för att svara på dina frågor och funderingar kring din specifika situation.

Stefan & Rinda med personal

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.

De nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019. Ålderspensionsavgift ska betalas för dem som är födda 1938 till 1953.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år från 1 augusti

1 juli 2019

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

/dev/