Nyheter: Juli 2015

Ändrade regler för sociala avgifter

3 juli 2015

Förändrade socialavgifter för unga den 1 augusti.

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2015.

De nya reglerna i korthet:
Du som är arbetsgivare betalar nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46 procent, för anställda som är födda 1990 eller senare.
Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989. Du betalar full arbetsgivaravgift, 31,42 procent för dessa.

Du ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti.

Du som ska betala egenavgifter och är född 1990 eller senare och inte har begärt särskilda karensdagar betalar 23,69 procent.
Den 1 maj ändrades reglerna för personer födda 1989. Du ska betala fulla egenavgifter från 1 maj 2015.

/dev/