Nyheter: November 2015

ROT-info: Nya regler

29 november 2015

Riksdagen har fattat beslut om vilka ROT-regler som ska gälla för 2016. Regeringens förslag har igenom, d.v.s. försämrade ROT-regler, innebär det att skattereduktionen vid köp av ROT-arbete sänks från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Taket på 50 000 kronor kvarstår.

Ändringen innebär i praktiken att mindre jobb kommer att bli dyrare för konsumenterna. För riktigt stora jobb (över ca 167 000) får ändringen ingen betydelse eftersom man då oavsett procentsats når upp till takbeloppet på 50 000 kronor.

Vad krävs för att få ROT-avdrag för beskattningsår 2015?
• Kunden måste betala fakturan senast 2015-12-30
• Arbetet måste vara utfört senast 2016-01-31
• ROT-ansökningen måste vara registrerad på skatteverkets hemsida senast 2016-01-31

Om inte samtliga villkor enligt ovan uppfylls så måste man ansöka om ROT-avdrag enligt 2016 års regler.

Notera: Det är med andra ord möjligt att fakturera kunden i förskott under december men utföra själva arbetet i januari och ändå få avdrag för 2015. Kunden måste som sagt också betala fakturan i december och ansökan måste skickas in i tid.
Information till ROT-kunder!

Det kan vara en god idé att meddela sina kunder om att ROT-fakturorna måste betalas innan årsskiftet för att ansökan skall kunna göras för beskattningsår 2015 och med 50% ROT-avdrag. Sker betalningen efter årsskiftet måste ansökningen göras för beskattningsår 2016 och med den procentsats som då gäller.

För mer och uppdaterad information om ROT-reglerna se Skatteverket.se.

/dev/