Nyheter: November 2016

Väsentligt skärpta 3:12 regler planeras träda i kraft 2018

7 november 2016

Utredningen av 3:12 reglerna har nu överlämnats till regeringen. Många har väntat på besked om vilka de föreslagna ändringarna som följer med utredningen är och hur de kommer att påverka småföretagen.

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Sedan införandet har de så kallade 3:12 reglerna genomgått flera större förändringar. Förändringarna har sammantaget medfört att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag samtidigt som möjligheterna till inkomstomvandling har ökat. Regeringen beslutade därför den 15 januari 2015 att utöka utredningens uppdrag. Utredningen har haft i uppgift att, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12 reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 2016. Utredningstiden har därefter senarelagts till att redovisas senast den 1 november 2016.

Utredningens målsättning har syftat till att öka skatteintäkterna. I praktiken innebär det att landets ägare av mindre aktiebolag kunnat vänta sig mindre förmånliga regler. Utredningen var satt att behandla områden som löneunderlaget, sparad utdelning och förenklingsregeln. Nu kommer till sist resultatet av den omdiskuterade 3:12 utredningen.

De viktigaste förändringarna i 3:12 reglerna gäller:

  • Förenklingsregeln – som nästan halveras
  • Lönesummeregeln – där det kommer krävas ett betydligt högre löneuttag
  • Utdelning baserad på löner – som blir betydligt sämre

/dev/