Nyheter: December 2016

Avdragsrätten för representationsutgifter

8 december 2016

– Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring slopas.

– Avdrag medges för förtäring av mindre värde typ Kaffe, te, läskande dryck, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås.

– Ingen ändring för andra representationsutgifter såsom teater, idrottsevenemang, kringarrangemang.

– Reglerna träder i kraft den 1 januari 2017.

/dev/