Nyheter: Januari 2017

Den statliga inkomstskatten

1 januari 2017

Den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet för beskattningsåret 2017.

Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 438.900 kronor och den övre skiktgränsen till 638.500 kronor för 2017.

Det motsvarar brytpunkter på 452.100 respektive 651.700 kronor. För personer som fyllt 65 år vid årets ingång är brytpunkterna 478.100 och 670.600 kronor.

/dev/