Nyheter: Juni 2017

Arbetsgivardeklaration 1 juli 2018 för vissa företag

29 juni 2017

Arbetsgivardeklaration på individnivå redan 1 juli 2018 för vissa företag

Enligt nya regler ska en arbetsgivardeklaration även innehålla uppgifter på individnivå om betalningsmottagare, ersättning och skatteavdrag samt lämnas månadsvis istället för de årliga kontrolluppgifterna.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019 men för större företag som omfattas av kravet på personalliggare ska de tillämpas redan från den 1 juli 2018. Det är företag som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet samt byggverksamhet och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda som ska börja använda reglerna ett halvår tidigare än övriga företag.

Skatteverket har nu lämnat tre ställningstaganden där man tar upp några praktiska frågor som har kommit upp. Bland annat förtydligar Skatteverket att redovisningen på individnivå omfattar alla anställda, det vill säga även de som inte ska antecknas i personalliggare, att redovisningen ska ske i heltal med exempel på hur avrundningar ska göras och slutligen tar Skatteverket upp frågan hur återkrav ska hanteras i de fall då en person fått för mycket i utbetald lön.

/dev/