Nyheter: December 2017

Fåmansföretag aktiebolag – löneuttag 2017

6 december 2017

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2018. Här framgår vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

För att du som delägare i ett fåmansföretag ska kunna beräkna nästa års utdelning enligt huvudregeln krävs att du själv eller någon närstående till dig tagit ut en tillräckligt hög lön under 2017. Om någon inom närståendekretsen tar ut en lön som uppgår till 590.400 kronor eller mer är löneuttagskravet uppfyllt. Nivån krävs om det sammanlagda uttagna kontanta lönerna i bolaget uppgår till 4.430.000 kronor eller mer. Vid lägre lönesummor är löneuttagskravet uppfyllt när du eller någon närstående tagit ut 369.000 kronor plus 5 procent av totalt löneunderlag. Det är därför mycket viktigt att du som fåmansföretagare nu under december månad ser till att uppfylla något av ovanstående löneuttagskrav. Skulle så inte vara fallet får du istället använda dig av förenklingsregeln för att beräkna din utdelning på dina aktier.

/dev/