Nyheter: December 2018

Arbetsgivardeklaration på individnivå fr.o.m. 2019

3 december 2018

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Enkelt uttryckt skall arbetsgivarna tala om exakt hur mycket de har betalat ut i lön och till vem pengarna har betalats.

/dev/