Nyheter: December 2018

Fåmansföretag aktiebolag – löneuttag 2018

3 december 2018

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2019. Här framgår vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Huvudregeln
För att du som delägare i ett fåmansföretag ska kunna beräkna nästa års utdelning enligt huvudregeln krävs att du själv eller någon närstående till dig tagit ut en tillräckligt hög lön under 2018. Om någon inom närståendekretsen tar ut en lön som uppgår till 600 000 kronor eller mer är löneuttagskravet uppfyllt. Nivån krävs om det sammanlagda uttagna kontanta lönerna i bolaget uppgår till 4.500.000 kronor eller mer. Vid lägre lönesummor är löneuttagskravet uppfyllt när du eller någon närstående tagit ut 369.000 kronor plus 5 procent av totalt löneunderlag. Det är därför mycket viktigt att du som fåmansföretagare nu under december månad ser till att uppfylla något av ovanstående löneuttagskrav. Skulle så inte vara fallet får du istället använda dig av förenklingsregeln för att beräkna din utdelning på dina aktier.

Förenklingsregeln
Som alternativ till huvudregeln kan du beräkna gränsbelopp enligt förenklingsregeln. Då beräknas gränsbeloppet till 2,75 inkomstbasbelopp. Förenklingsregeln kan inte kombineras med ett löneutrymme.

För beräkning av gränsbeloppet 2019 är schablonbeloppet 171.875 kronor. Har du ett företag utan anställda kommer förenklingsregeln att vara det bästa alternativet om du tar ut en lön under cirka 394.800 kronor. Tar du ut en högre lön blir huvudregeln normalt bättre.

Man får bara använda förenklingsregeln för att räkna gränsbelopp på aktierna i ett bolag. Har man fler bolag får man räkna gränsbelopp enligt huvudregeln i de övriga. Utgångspunkten är att man väljer att använda förenklingsregeln i det företag man äger mest aktier, gärna ett helägt företag, eller i det företag där man inte uppnår kraven för att få använda ett lönebaserat utrymme.

/dev/