Nyheter: November 2020

Omsättningsstöd för enskild firma

22 november 2020

Du som har enskild firma kan söka ett särskilt omsättningsstöd. Beslut finns om att man kan söka för perioden mars–april, maj och juni–juli.

Stödet ger ersättning med 75% av förlorad omsättning och skall ansökas för resp period separat. Max stöd för alla tre perioder är 120 000 kr. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

/dev/