Nyheter: December 2021

Regler gällande julbord och julgåvor

20 december 2021

I december passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge dem en julgåva eller bjuda dem på julbord.

Julbord:
Ett grundläggande krav för att en kostnad ska anses som representation är att det finns ett omedelbart samband med verksamheten. Julbord kan anses som en representationsmåltid om den äger rum i samband med affärsförhandlingar eller är en del av en personalfest. Representation är numera aldrig avdragsgillt. Däremot får avdrag för moms göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Det gäller all mat och dryck vid både extern och intern representation. Antingen medges momsavdrag med den faktiska momsen (på ett underlag om max 300 kronor) eller, om det ingår alkohol i måltiden, med en schablon om 46 kronor. Julbord för anställda kan anses som en personalfest och avdrag för personalfester medges för högst två fester per år. Förutom avdraget för måltiden kan företag medges ett avdrag för moms på kringkostnader – t ex underhållning eller liknande - om belopp på 180 kronor per person. Momsavdrag kan därför göras med maximalt 45 kronor för kringkostnader. Notera att det aldrig går att göra ett högre momsavdrag än vad som debiterats på fakturan.

Julgåvor:
Julgåvor till anställda är endast skattefria om gåvans värde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 100 kronor. Överstiger julgåvans värde 500 kronor inklusive moms blir gåvan skattepliktig från första kronan vilket innebär att avdrag får inte göras. Den anställde ska även beskattas för gåvan såsom en förmån och sociala avgifter tillkommer för arbetsgivaren.

I likhet med föregående år, med anledning av coronapandemin, gäller under 2021 en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till maximalt 2 000 kronor per anställd. Beloppet kan kombineras med ordinarie julgåva för 500 kronor Om arbetsgivaren inte har använt någon del av beloppet tidigare under året, innebär det att det är möjligt att ge anställda en skattefri julgåva till ett värde av 2 500 kronor. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 500 kronor.

Julgåvor till kunder är endast avdragsgilla om det rör sig som enklare gåvor av mindre värde som har direkt anknytning till företagets verksamhet. För att en julgåva ska vara avdragsgill måste gåvan sakna personliga karaktär. Gåvor av dessa slag är därför ofta försedda med företagets namn. I Skatteverkets allmänna råd anges det att avdrag för reklamgåva såsom julgåvor kan göras med högst 300 kronor inklusive moms.

/dev/