Nyheter: November 2022

Dags att tänka över löneuttag i fåmansbolag för 2022

3 november 2022

2022 börjar närma sig sitt slut, då är dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att se över ditt löneuttag för 2022.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget.
Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Får ägaren en utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas den som inkomst av tjänst.

Då gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att få så högt gränsbelopp som möjligt. Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag
För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.
Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Stäm av ditt löneuttag innan årsskiftet!
Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Lönekravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022).
Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.
Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

/dev/