Nyheter: Oktober 2023

Viktig information

19 oktober 2023

Bluffmejl går ut till företagare

Just nu skickas mejl ut till företagare med en uppmaning om att skyndsamt registrera sitt företag till penningtvättsregistret mot en avgift. Det är bluff och inget Bolagsverket står bakom.

Bolagsverket har exempelvis blivit kontaktade av företagare som har fått mejl med ett ”erbjudande” eller en skyndsam uppmaning att mot en avgift registrera företaget mot penningtvätt. Det kan uppfattas som att avsändarna har ett samarbete med Bolagsverket, men Bolagsverket har inga sådana samarbeten.

Tips för att upptäcka bluffmejl:

- Kontrollera avsändaren: Är mejlet skickat från en mejladress som inte slutar med @bolagsverket.se är det inte Bolagsverket som skickat det.

- Kontrollera ärendenumret: Om det nämns ett ärendenummer i mejlet kan du söka efter det i bolagsverkets tjänst, se länk nedan.
https://sokarende.bolagsverket.se/soka/?soka

Är du ändå osäker på om mejlet kommer från Bolagsverket kan du kontakta dem på telefon: 0771-670 670

/dev/